YÖNETMELİKLER

Avrupa Birliği' nde üretilen, satılan, kullanılan, ithal edilen tüm ürünler; kapsamına girdiği CE yönetmeliklerine uyum sağlamak zorundadırlar.

Avrupa Birliği ürün güvenliği yönetmelikleri AB içinde dolaşan tüm ticari ürünlerin tasarım ve üretim süreçlerinde rehber niteliği taşımakta ve birlik içinde üretilen, satılan tüm ürünlerin sağlık, emniyet ve çevre koşullarını sağlaması amaçlanmaktadır.

ce yönetmeliği