Ce İşareti ve Ce Belgesi Nedir?

CE İşareti, Avrupa Birliğinde üretilen ve satılan birçok üründe güvenlik, sağlık ve çevre koruma gerekliliklerini karşılayan ürün anlamına gelmektedir.

CE Belgesi, bir ürünün bağlı olduğu yönetmelik ve standartların gerekliliklerini sağladığının bir kanıtıdır.

Üretici ve satıcılar, CE işareti ile aslında bir anlamda ürünlerinin güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatlarına uyum sağladığını ve ilgili yönetmeliğin ön gördüğü testlerden başarı ile geçtiğini tüketicilere beyan ederler.

CE İşareti, tüm üreticileri tek bir yönetmelik ve kurala tabi tutarak aynı zamanda adil bir ticari rekabet ortamının oluşmasını sağlar.

Türkiye ve Avrupa Birliğinde üretilen, satılan ve ithal edilen tüm ürünlerin CE yönetmeliğine uyumu zorunludur. CE İşareti taşıyan bir ürün tüm dünyada serbest dolaşım hakkına sahiptir.

Körfez Belgelendirme olarak biz; ürününüzün pazara girişi, serbest ticari dolaşım hakkına sahip olması ve yasal mevzuatı sağlaması amacıyla CE Belgelendirmesi sağlamakta ve bunun için aşağıdaki adımları yerine getirmekteyiz;

  • Ürün için geçerli direktifi bulma ve gereklilikleri saptama

  • Ürün uygunluğunu değerlendirme

  • Ürünün AB Direktifleri, AB yasaları ve CE yönetmeliklerine uyumlu hale getirilmesinde yol haritası oluşturma

  • Teknik dökümantasyon oluşturma

  • Ürün için gerekli testleri gerçekleştirme

  • Ürün güvenlik ve risk değerlendirmelerini sağlama

  • Onaylanmış kuruluş tarafından CE Belgelendirmesini sağlama

ceişareti

HABER VE DUYURULAR

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik Yayınlandı.

Gaz yakan tüm cihazların ( Ocak, fırın, ızgara, gazlı ısıtıcı, çay kazanı vb. ) Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik 2016/426/AB ve 4703 Sayılı Kanun uyarınca onaylanmış kuruluş tarafından CE belgelendirilmesinin gerçekleştirilmesi zorunludur.

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik

CE İşareti Nedir?

Avrupa’ya uygunluk anlamına gelen CE işareti, ürünün Avrupa Birliği direktiflerine uygun olarak üretildiğini gösteren bir işarettir. CE direktiflerine dahil olan her ürünün Avrupa Birliği ve Türkiye’de piyasaya sunulabilmesi için bu işareti taşıması zorunludur. Direktife tabi olan ürünlerin onaylanmış kuruluşlarca doğrulanması gerekmektedir. Onaylanmış kuruluş; ürün inceleme, teknik dosya inceleme ve ürüne uygulanacak olan testler sonucunda ürünün direktife uygun olduğu sonucuna vardığında bu işaretin kullanılmasına izin verir.

makinemeniyet

ce belgesi / ce işareti