Ce İşareti ve Ce Belgesi Nedir?

CE İşareti, Avrupa Birliğinde üretilen ve satılan birçok üründe güvenlik, sağlık ve çevre koruma gerekliliklerini karşılayan ürün anlamına gelmektedir.

CE Belgesi, bir ürünün bağlı olduğu yönetmelik ve standartların gerekliliklerini sağladığının bir kanıtıdır.

Üretici ve satıcılar, CE işareti ile aslında bir anlamda ürünlerinin güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatlarına uyum sağladığını ve ilgili yönetmeliğin ön gördüğü testlerden başarı ile geçtiğini tüketicilere beyan ederler.

CE İşareti, tüm üreticileri tek bir yönetmelik ve kurala tabi tutarak aynı zamanda adil bir ticari rekabet ortamının oluşmasını sağlar.

Türkiye ve Avrupa Birliğinde üretilen, satılan ve ithal edilen tüm ürünlerin CE yönetmeliğine uyumu zorunludur. CE İşareti taşıyan bir ürün tüm dünyada serbest dolaşım hakkına sahiptir.

Körfez Belgelendirme olarak biz; ürününüzün pazara girişi, serbest ticari dolaşım hakkına sahip olması ve yasal mevzuatı sağlaması amacıyla CE Belgelendirmesi sağlamakta ve bunun için aşağıdaki adımları yerine getirmekteyiz;

  • Ürün için geçerli direktifi bulma ve gereklilikleri saptama

  • Ürün uygunluğunu değerlendirme

  • Ürünün AB Direktifleri, AB yasaları ve CE yönetmeliklerine uyumlu hale getirilmesinde yol haritası oluşturma

  • Teknik dökümantasyon oluşturma

  • Ürün için gerekli testleri gerçekleştirme

  • Ürün güvenlik ve risk değerlendirmelerini sağlama

  • Onaylanmış kuruluş tarafından CE Belgelendirmesini sağlama

ceişareti

CE YÖNETMELİKLERİ

– 89/106/EEC Yapı Malzemelerine Ait Yönetmelik

– 93/42/EEC Tıbbi Cihazlara Ait Yönetmelik

– 2006/42/AT Makina Emniyetine Ait Yönetmelik

– 98/79/EC Vücut Dışında Kullanılmakta Olan Tıbbi Tanı Cihazlarına Ait Yönetmelik

– 2006/95/AT Belli Gerilim Sınırları Dâhilinde Kullanılmak İçin Tasarlanan Elektrikli Teçhizatlar İle İlgili Yönetmelik

– 95/16/EC Asansörlerle İlgili Yönetmelik

– 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlarla İlgili Yönetmelik

– 87/404/AT Basit Basınçlı Kaplarla İlgili Yönetmelik

– 2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluklarla İlgili Yönetmelik

– 2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlarla İlgili Yönetmelik

– 94/25/EC Gezi Tekneleriyle İlgili Yönetmelik

– 89/686/EEC Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Yönetmelik

– 94/9/EC Muhtemel Patlayıcı Ortamlarında Kullanılmakta Olan Teçhizatlarİle Koruyucu SistemlereAit Yönetmelik

– 2009/23/AT (ex-90/384/EEC) Manuel Tartı Aletlerine Ait Yönetmelik

– 88/378/EEC Oyuncaklarla İlgili Yönetmelik

– 2004/22/EC Ölçü İle Ölçü Aletlerinin Muayenelerine Ait Yönetmelik

– 92/42/AT Sıvı İle Gaz Yakıtlı Sıcak Su Kazanlarının Verimliliklerinin Gereklerine Ait Yönetmelik

– 93/15/EEC Sivil Kullanım Amacı Taşıyan Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmelerinin Piyasaya Olan Arzı İle Denetlenmeleriyleİlgili Yönetmelik

– 1999/5/EC Telsiz İle Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarına Dair Yönetmelik

– 90/385/EEC Vücuda Yerleştirilebilen Aktif Tıbbi Cihazlarla İlgili Yönetmelik

– 2000/9/AT İnsanları Taşımak İçin Tasarlanan Kablolu Taşıma Tesisatlarına Dair Yönetmelik

makina ce belgesi, gaz yakan ce belgesi, elektrikli cihaz ce belgesi, yapı malzemeleri ce belgesi, asansör ce belgesi, kkd ce belgesi, kazan ce belgesi, maske ce belgesi, panel ce belgesi, mermer makinesi ce belgesi, g belgesi, boyler ce belgesi, metal ürünler ce belgesi, yük asansörü ce belgesi, tulum ce belgesi, lvd, elektronik ce belgesi, dezenfektan ce belgesi, ankara ce belgesi, istanbul ce belgesi, antalya ce belgesi, burdur ce belgesi, ısparta ce belgesi, yapı ce belgesi

HABER VE DUYURULAR

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik Yayınlandı.

Gaz yakan tüm cihazların ( Ocak, fırın, ızgara, gazlı ısıtıcı, çay kazanı vb. ) Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik 2016/426/AB ve 4703 Sayılı Kanun uyarınca onaylanmış kuruluş tarafından CE belgelendirilmesinin gerçekleştirilmesi zorunludur.

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik

StockSnap_TJ20HKB9BY

CE İşareti Nedir?

Avrupa’ya uygunluk anlamına gelen CE işareti, ürünün Avrupa Birliği direktiflerine uygun olarak üretildiğini gösteren bir işarettir. CE direktiflerine dahil olan her ürünün Avrupa Birliği ve Türkiye’de piyasaya sunulabilmesi için bu işareti taşıması zorunludur. Direktife tabi olan ürünlerin onaylanmış kuruluşlarca doğrulanması gerekmektedir. Onaylanmış kuruluş; ürün inceleme, teknik dosya inceleme ve ürüne uygulanacak olan testler sonucunda ürünün direktife uygun olduğu sonucuna vardığında bu işaretin kullanılmasına izin verir.

makinemeniyet

ce belgesi / ce işareti