GAZ YAKAN CİHAZLAR

Gaz yakan cihazlar ve/veya bu cihazlara ait bağlantı elemanı üreten, satan, ithal eden, taşeron olarak ürettirip kendi markası ile satan tüm işletmeler 2016/426/AB GAR Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği 'ne tabidirler.

Bu yönetmelik; Avrupa Birliği içinde üretilen, satılan, ithal edilen ve kullanılan tüm gaz yakan cihaz ve bağlantı elemanlarının denetlenmiş ve onaylanmış tek bir yönetmeliğe uyumlu hale getirilmesini ve güvenlik risklerinin önlenerek düzgün çalışmasını amaçlamaktadır.

2016/426/AB GAR ile ayrıca AB içinde faaliyet gösteren tüm gaz dağıtım firmaları ile gaz yakan cihazların uyumu amaçlanmaktadır. Bu yönetmelikte; gazlı yakıt yakan cihazların patlama, yanma, aşırı ısınma, zehirli gaz çıkarma vb. risklerin önlenmesi ve kontrol altına alınması için gerekli koşullar yer almaktadır.

gaz yakan cihazGaz yakan tüm cihazların ve bağlantı elemanlarının Avrupa Birliğince onaylanmış laboratuvarlarda test edilmesi, uzman ekip tarafından teknik değerlendirmesinin yapılması ve CE Belgelendirmesi zorunludur.

Bu yönetmelik sadece sıfır üretilen ve satılan değil, piyasada hali hazırda kullanılan cihazları, ikinci el gaz yakan cihaz ve bağlantı elemanlarını ve işletmelerin kendi tesislerinde kullandıkları ticari satışı olmayan cihazları da kapsamaktadır.

2016 / 426 / EU GAR kapsamına giren gaz yakan cihaz ve bağlantı elemanları; ev tipi ve endüstriyel tip gaz yakan mutfak ekipmanları ( Ocak, fırın, benmari, kuzine, döner ocağı, ızgara, kaynatma tenceresi, devrilebilir tava ), yoğuşmalı kombi, şofbenler, gazla çalışan ısıtıcılar, gaz yakıt yakan sıcak su kazanları, mangallar ve kamp ocakları, gaz brolürleri vb. dir.